Қызмет көрсету және өнім
Формирование пакетов геологической информации

КАРТОГРАФИЯЛЫҚ МАТЕРИАЛДАР

КСПҚ, ҚПҚ КТПҚҚ, ЖС бойынша МШБ мониторингін жүргізу. ҚР Мемлекеттік басқару органдарын жер қойнауын пайдаланудың жай-күйі туралы ақпаратпен және көрнекі картографиялық ақпаратпен қамтамасыз ету. Көмірсутек шикізатының, қатты және кең таралған пайдалы қазбалардың лицензиялық және тендерлік объектілердін бақылау карталарын тузету, компьютерлік дайындау және БД.

Формирование пакетов геологической информации

ГЕОЛОГИЯЛЫҚ АҚПАРАТ ПАКЕТТЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ

Жер қойнауын пайдалану құқығын алуға жарияланған конкурстар мен аукцион бойынша геологиялық ақпараттың тендерлік пакеттерін қалыптастыру және дайындау үшін геологиялық есептерді іріктеу және талдау

(ҚСПҚ, ҚПҚ, КТПҚҚ, ЖС)

Формирование пакетов геологической информации

ГЕОЛОГИЯЛЫҚ-ГЕОФИЗИКАЛЫҚ МАТЕРИАЛДАРДЫ ЦИФРЛАУ

ЖТӘ 2D сандық жазба сейсмобарлаудың бастапқы деректерімен магниттік таспаларды техникалық өңдеу. SEG-y форматындағы қағаз тасымалдағыштардан сейсмикалық деректерді-құрылымдық карталарды, уақыт қималарын, ҰГЗ диаграммаларын цифрландыру, seg-D, SEG-Y форматында жазылған 3D сейсмикалық деректерді DVD және CD-ден көшіру

Формирование пакетов геологической информации

Перевод координат

Перевод прямоугольных координат в географические координаты

Формирование пакетов геологической информации

Ведение базы данных

Ведение Государственного водного кадастра и банка данных мониторинга подземных вод и опасных геологических процессов на республиканском уровне

Формирование пакетов геологической информации

Составление проектов

Составление проектно-сметной документации в сфере геологии и недропользования

Формирование пакетов геологической информации

Технологиялық сүйемелдеу

Жер қойнауы туралы мемлекеттік деректер банкі (ЖҚМДБ)
Формирование пакетов геологической информации

ӨСАБ дегеніміз не?

(ӨСАБ) 2002 жылы Йоханесбург қаласында тұрақты даму бойынша...
Формирование пакетов геологической информации

Республиканский геологический фонд

Служба геологических фондов является структурным подразделением...
Веб-портал JooMix.